Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

„Święto Drzewa


Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem – Każdy liść pochłania dwutlenek węgla. W ramach akcji ekologicznej Święto Drzewa w naszej szkole odbył się konkurs pt. „Drzewa naszych lasów”, którego celem było rozbudzanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego, poznanie walorów przyrodniczych lasów , poszerzenie wiedzy o ekosystemie leśnym oraz promowanie i wspieranie proekologicznych zachowań wśród dzieci.

W konkursie uczestniczy
ło 17 uczniów z klas piątych. Bardzo dużą wiedzą o drzewach wykazali się uczniowie:


Martyna Pietruszka kl.5e – I miejsce
Łukasz Szelest kl.5d – II miejsce
Oliwia Waleczek kl.5e – III miejsce


Uczniowie z klasy 4a korzystaj
ąc z materiałów edukacyjnych, które dostaliśmy od Klubu Gaja na zajęciach koła przyrodniczego przygotowali plakaty nawiązujące do akcji i uświadamiające znaczenie drzew przyrodzie.

Sylwia Zagata


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego