Wykaz zatrudnionych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach ujętych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2013-2014 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wykaz zatrudnionych nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach ujętych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2013-2014

O szkole

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Przydzielone do realizacji zajęcia edukacyjne

1.

Małgorzata Borgieł

wychowanie do życia w rodzinie

2.

Barbara Cieślikreligia katolicka

zaj.opiekuńczo- wychowawcze

3.

Beata Buczekedukacja wczesnoszkolna

j. angielski

4.

Marcelina Hoder


edukacja wczesnoszkolna

5.

Małgorzata Figura-Lewandowska


matematyka

informatyka

6.

Jacek Drobek

j. angielski

7.

Stefania Jachnik


historia

kierownicze
(dyrektor szkoły)

8.

Zofia  Jakończa

edukacja wczesnoszkolna

zaj. wyrównawcze

kierownicze
(v-ce dyrektor szkoły)

9.

Dariusz Janko

wych. fizyczne

10.

Danuta Januszedukacja wczesnoszkolna

zaj. wyrównawcze

11.

Joanna Kruczyńska


matematyka

zaj. wyrównawcze.

12.

Maria Krzak

przyroda

13

Barbara Jastrzębska


religia innego wyznania

14

Bożena Łukaszekhistoria

j. polski

15

Monika Gacek-Podbioł


edukacja wczesnoszkolna

zaj. wyrównawcze

16

Beata Mynarska-Siwiec


edukacja wczesnoszkolna

zaj. korekcyjno-kompensacyjne

17

Alicja Ogiegłokształcenie zintegr.

zaj. korekcyjno-kompensacyjne

18

Alina Osipczuk

biblioteka

19

Dorota Borgieł

matematyka

20

Artur Włoszek
wychowanie fizyczne

gimn
astyka korekcyjna

21

Barbara Puchałaedukacja wczesnoszkolna

zaj.wyrównawcze

22

Katarzyna Ryłko
kształcenie zintegrowane

zaj
ęcia korekcyjno- kompensacyjne

przyroda

23

Marzena Szklarska-Włosik


plastyka

technika

24

Aleksandra Utrataj. polski

zaj
ęcia wyrównawcze

25

Jolanta Wilkanowska-Olejak

j. polski

zaj
ęcia wyrównawcze

25

Anna Kopeć

j. angielski

26

Marianna Danel

wychowawca świetlicy

27

Beata Ligęza

wychowawca świetlicy

Edukacja wczesnoszkolna


Koło taneczne

28

Barbara Szkurłat

pedagog szkolny

29

Kinga Czyrpakmatematyka

kierownicze (v-ce dyrektor szkoły)

30

Urszula Błachut


wychowanie fizyczne

gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

31

Agnieszka Łukaszek

Edukacja
wczesnoszkolna

32

Błachut Sławomir

muzyka

33

Agata Bergel Załucka

zaj. rewalidacyjne, tyflopedagogika

34

Czesława Kuźma


edukacja wczesnoszkolna

zaj. wyrównawcze

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego