Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN GMINNEGO  KONKURSU
CZYTELNICZO-PLASTYCZNEGO POD HASŁEM:
„RADOŚĆ CZYTANIA, RADOŚĆ TWORZENIA”

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka*, którego tematem jest ulubiona książka.

*Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia.  To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.


ORGANIZATOR:

Nauczyciele- bibliotekarze szkolni, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach- Dziedzicach.

UCZESTNICY KONKURSU:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Czechowice-Dziedzice.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

Założeniem konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie przez uczniów lapbooka na temat ulubionych książek. Dopuszczalne jest wykorzystanie zeskanowanych ilustracji, tekstów pisanych na komputerze. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie, w  ramach wewnątrzszkolnego etapu wyłania maksymalnie 5 prac w następujących kategoriach wiekowych:

- klasy 1-3,
- klasy 4-6,
- gimnazjum

TERMIN ZGŁASZANIA:

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach  lub Gimnazjum Publicznego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w terminie do 10 maja 2016. Każda praca powinna zawierać z tyłu metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, kategoria wiekowa.

ZASADY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ:

Kryteria oceny:

- zgodność pracy z tematem,
- kompozycja ,
- samodzielność wykonania,
- szczególne właściwości pracy
oryginalność, śmiałość ujęcia itp. estetyka pracy ilustracje, strona tytułowa
- poprawność stylistyczna, ortografia i interpunkcja.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD KONKURSOWYCH:

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wystawą prac uczestników konkursu. O terminie szkoły zostaną poinformowane telefoniczne. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi; przechodzą na własność organizatorów wraz z prawami autorskimi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania oraz wystawiania prac bez wypłacania honorariów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.


nauczyciele
bibliotekarze szkolni        

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego