Wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach 2010-2015 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach 2010-2015

O szkole

Wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach w perspektywie najbliższych sześciu lat ściśle została powiązana z misją, która określiła naszą tożsamość oraz celowość istnienia.

Opracowując wizję szkoły wzięliśmy pod uwagę wszelkie przypuszczalne zmiany, które będą występowały w naszym otoczeniu społeczno-politycznym.

W najbliższych sześciu latach zaliczyliśmy do nich następujące tendencje:
- będzie kontynuowana reforma edukacji,
- nastąpi zmiana w dziedzinie kompetencji uczniów,
- rozwijać się będzie gospodarka rynkowa oraz demokratyzacja życia społecznego,
- pogłębi się niż demograficzny,
- zwiększy się tempo zmian związanych z oświatą,
- zmieni się struktura zatrudnienia w produkcji i usługach,
- pogłębi się globalizacja oraz informatyzacja życia,
- otworzą się perspektywy szerszych kontaktów zagranicznych,
- będziemy musieli utrwalać naszą tożsamość narodową w zjednoczonej Europie.

Naszą szkołę w roku 2015 opuszczą uczniowie, którzy przez sześć lat edukacji będą mieli stworzone dobre warunki by osiągać indywidualne sukcesy.

Dzięki nowoczesnej bazie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać umiejętności i kompetencje pozwalające kontynuować, z pozytywnymi efektami, edukację w gimnazjum.

Uczniowie w zakresie podstawowym będą posługiwać się językiem angielskim, zdobędą umiejętność obsługi komputera. Będą umieli zachować się w trudnych sytuacjach oraz stworzyć system wartości oparty na tradycji humanistycznej oraz chrześcijańskiej.

Wszystkie podmioty szkoły, a więc dzieci, rodzice i nauczyciele będą ściśle współpracowały i dążyły do stworzenia modelu szkoły środowiskowej z uwzględnieniem naszej regionalnej specyfiki i tradycji.

Kadra pedagogiczna poszerzy swoje kwalifikacje i kompetencje, które pozwolą na wysokim poziomie realizować nowoczesne programy nauczania oraz programy profilaktyczne wspomagające proces wychowania.

Rodzice uczniów szerzej włączą się w życie szkoły, staną się partnerami w dziedzinie organizacji i planowania przedsięwzięć o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego