Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Oferta dydaktyczna szkoły w roku szkolnym 2014/2015.
( ,,każdy uczeń może osiągnąć sukces” z Misji Szkoły )


1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z siatką godzin MEN oraz nową podstawą programową nauczania ogólnego.

2. Realizowane są programy zgodnie zatwierdzonym przez dyrektor szkoły Szkolnym Zestawem Programów Nauczania w tym programy własne opracowane przez nauczycieli.


3. Poszerzone zostało nauczanie: matematyki, historii, informatyki.


4. Języka angielskiego obowiązkowo uczą się   wszyscy  uczniowie szkoły.


5. W klasie czwartej  dodatkowo wprowadzona została edukacja regionalna.


6. Dodatkowe zajęcia w formie kół zainteresowań:


a) przedmiotowe:
- polonistyczne,
- j. angielskiego,
- matematyczne,
- informatyczne,
- ekologiczne,


b) artystyczne:
- plastyczne,
-  muzyczne,
- małego twórcy,
- wokalne,
- taneczne,


c) sportowe:
- sekcja lekkoatletyczna,
- sekcja siatkówki,
- gimnastyka artystyczna dla dziewczynek klas 0 – III,
- klub pływacki „ Mewa”,


7.  Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
 - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 - zajęcia wyrównawcze,
 - zajęcia z pedagogiem szkolnym,
 - zajęcia socjoterapeutyczne „ Spójrz inaczej”


8. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w organizacjach : LOP, PTTK, Koło
Miłośników Książki, SK Pomocy Dzieciom, PCK, Gromada Zuchowa, ZHP Szczep „ Matnia”.

9.  Uczniowie klas  I – VI mający wady postawy są objęci specjalistycznymi zajęciami z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Zajęcia prowadzone są w grupach 10 osobowych przez wysokiej klasy fachowców.

10. W klasach czwartych prowadzone jest wychowanie komunikacyjne, uczniowie przygotowywani są do egzaminu na kartę rowerową, który będą  zdawać w maju.

11. Uczniowie klas trzecich będą mieli zorganizowany wyjazd na „zieloną szkołę”. Ta forma zajęć dydaktycznych ma na celu usamodzielnić dzieci oraz uczulić je na problematykę zdrowia i ochrony środowiska. Wyjazd
nad morze dla wielu uczniów jest dużym wyzwaniem i przeżyciem.

12. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z dużym doświadczeniem pedagogicznym, mających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Kadra systematycznie doskonali się i poszerza swoje kompetencje pedagogiczne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego