Harmonogram uroczystości szkolnych, apeli, imprez i konkursów w roku szkolnym 2014/2015 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Harmonogram uroczystości szkolnych, apeli, imprez i konkursów w roku szkolnym 2014/2015

Poza lekcjami

MIESIĄC

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, APELE I KONKURSY

ODPOWIEDZIALNY

WRZESIEŃ

1. Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
  
Uroczyste Ślubowanie klas I

2. Apel porządkowy

3. Bieg „Olimpijczyka”4. Człowiek a środowisko – konkurs
  ekologiczny


5. Konkurs „Zbieramy surowce wtórne” –
   od września do maja ( konkurs
    indywidualny, klasowy)

6. Sprzątanie Świata 2014r.

dyrekcja
kl. 5B- mgr D. Janko
wychowawcy  klas  I
( mgr D. Janusz, mgr K. Ryłko, mgr Z. Jakończa, mgr Beata Bartoszek, mgr A. Łukaszek, mgr K. Stanoch

dyrekcja

nauczyciele w – f
mgr D. Janko, mgr A. Włoszek,

mgr P. Durkalec

mgr M. Krzakmgr Z. Jakończa
mgr D. Janusz


mgr M. Krzak

PAŹDZIERNIK

1. Apel porządkowy

2. Dzień Edukacji Narodowej
   13 X 2014r. - poniedziałek

3. Październik – miesiącem oszczędzania
    Apel dla klas I – III

4. Święto szkoły – Królowa Jadwiga
   naszym  patronem
  

dyrekcja

mgr K. Czyrpak kl. 5A
SU  - Belfer roku

mgr B. Ligęza,
mgr A. Osipczuk

Apel - klasa 5A
mgr B. Łukaszek
- konkurs plastyczny w kl. I-VI
Zespół artyst. -twórczy
„Królowa Jadwiga patronką naszej szkoły”

LISTOPAD

1. Święto Zmarłych


2. Święto Niepodległości


3. Andrzejki


4. Akcja dla schroniska  w Bielsku-
   Białej„Pomóżmy bezdomnym
   zwierzętom przetrwać zimę”

ks.J. Tomica
mgr B. Cieślik

mgr  S. Jachnik

wychowawcy klas


mgr K. Ryłko
mgr A. Osipczuk
mgr K. Szkot

GRUDZIEŃ

1. Mikołajki

2. Konkurs plastyczny dla klas I – III
  „Najzabawniejsza ozdoba choinkowa”


3. Jasełka Bożonarodzeniowe4. Wigilia w klasie

Samorząd Uczniowski

mgr B. Bartoszek,
mgr M. Hoder


klasy 2 B, 2 C
mgr  B. Mynarska-Siwiec
mgr  M. Hoder

wychowawcy klas

STYCZEŃ

1. Szkolny konkurs recytatorski „ Słońce,
  słońce, życie…” dla klas IV - VI

2. Dzień Babci i Dziadka

3. Bal karnawałowy4.  Apel podsumowujący wyniki nauczania
   po I semestrze.  Bezpieczne ferie

mgr J. Wilkanowska-Olejak
mgr A. Utrata


wychowawcy klas


Komitet Rodzicielski
Samorząd Uczniowski
wychowawcy klas

dyrekcja


LUTY

1. Powiatowy konkurs „Zwierzęta wokół nas”2. Szkolny konkurs literackidla kl. IV
„I Ty możesz zostać Andersenem”

mgr K Ryłko
mgr A. Osipczuk
mgr K. Szkot

mgr A. Utrata
mgr J. Wilkanowska –
Olejak

MARZEC

1. Szkolny konkurs recytatorski
   dla kl. I - III

2. Międzynarodowy konkurs matematyczny
   KANGUR i KANGUREK


3. Dzień Samorządności4. Powitanie wiosny

mgr B. Puchała


mgr M. Figura –
Lewandowska


Samorząd Uczniowski
(
mgr K. Szkot, mgr A. Włoszek,  mgr A. Łukaszek)

mgr M. Gacek-Podbioł
kl. 3 A

KWIECIEŃ

1. Dzień Ziemi - apel


2. Konkurs wiedzy przyrodniczo-
   ekologicznej

3. Dni Teatru i Tańca  MDK  - „Świt”

4. Dzień  Języka Angielskiego – apel,
  konkurs

mgr M. Krzak,
mgr B. Szkurłat  

mgr M. Krzak


Zespół artystyczno-twórczy


mgr K. Szkot, mgr A. Kopeć, mgr J. Drobek

MAJ

1. Apel z okazji Konstytucji 3-go Maja

2. Apel z okazji Święta Książki i Biblioteki:
   „Majowy tydzień biblioteki”,  
   Podsumowanie konkursu czytelniczego:
    „Najlepsi czytelnicy w SP2”


3. Dzień Matki i Ojca


4. Egzamin na kartę rowerową5. Konkurs „ Mistrz rachunków
  pamięciowych”

6. Miejsko-gminny konkurs modelarski-
  „Broń z II wojny światowej” pod
   patronatem Burmistrza

7. Miejsko- gminny konkurs historyczny -     
  „ Moje miasto” pod patronatem
   Burmistrza


8. Powitanie klasy „0” - przyszłych
  pierwszaków

mgr J. Wilkanowska-Olejak

mgr A. Osipczuk
wychowawcy klas

mgr M. Włosik
wychowawcy klas
nauczyciele w-f

mgr K. Czyrpak,
mgr M. Lewandowska

mgr B. Łukaszekmgr B. Łukaszekmgr A. Ogiegło


CZERWIEC

1. Dzień Dziecka – Dzień Sportu


2. Szkolny konkurs ortograficzny dla klas
  IV - VI

2. Apel podsumowujący rok szkolny
  2014/2015
  Podsumowanie konkursów

3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
              2014/2015  
   Pożegnanie szkoły przez klasy VI
   Podsumowanie konkursów

nauczyciele w-f
wychowawcy klas

mgr A. Utrata
mgr J. Wilkanowska –
Olejak

dyrekcja
organizatorzy konkursów


D
yrekcja, wychowawcy,
wychowawcy klas VI
organizatorzy konkursów

WRZESIEŃ

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
   2015 /2016
   Uroczyste Ślubowanie klas I

dyrekcja

kl. 5c mgr M. Szklarska-Włosik
wychowawcy przyszłych klas I
( mgr M. Gacek-Podbioł,
mgr B. Ligęza, mgr B. Puchała)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego